BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 06 sierpnia 2007

Wiadomości

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 sierpnia 2007

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę kostki polbrukowej i krawężników

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę kostki polbrukowej i krawężników - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Świadczenia rodzinne - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Działania profilaktyczne - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Praca socjalna - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Praca socjalna - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Pomoc ekonomiczna - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 sierpnia 2007

Wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 sierpnia 2007

Wiadomości

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 sierpnia 2007

Wiadomości

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Ogólnopolskie Dożynki w Częstochowie

Dodanie nowej wiadomości: Ogólnopolskie Dożynki w Częstochowie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie XV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 sierpnia 2007

Wiadomości

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rolnej i Rozwoju Gospodarczego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rolnej i Rozwoju Gospodarczego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wynikach postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 sierpnia 2007

Wiadomości

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Stawisk - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wynikach postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 sierpnia 2007

Wiadomości

Zawiadomienie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 sierpnia 2007

Wiadomości

Zawiadomienie na posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Skasowanie wiadomości o tytule: Dodatki mieszkaniowe - [Wszystkie zmiany]

Dodatki mieszkaniowe

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

środa, 29 sierpnia 2007

Wiadomości

OGŁOSZENIE o zawarciu umowy

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE o zawarciu umowy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej, promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Stanowisko pracy ds. oświaty i ochotniczych straży pożarnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Stanowisko pracy ds. księgowości materiałowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 31 sierpnia 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na Wspólne Posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na Wspólne Posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian