BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

OŚR. 7624 - 11/07
Stawiski, dnia 7 sierpnia 2007 r.

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Burmistrz Stawisk

Z A W I A D A M I A

że w dniu 27 lipca 2007 r. zostało wszczęte na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 48 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1856 B Poryte - Hipolitowo - Budy Poryckie - Budy Stawiskie do dr. Nr 61. Numer ewidencyjny działek 254/1, 332, 362, 367, 368 grunty wsi Budy Poryckie Nr 183, 273, 285, grunty wsi Budy Stawiskie Nr 75, grunty wsi Hipolitowo Nr 46/2, grunty wsi Karwowo Nr 420, 421 grunty wsi Poryte.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego można zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, pok. Nr 13 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona na podstawie posiadanych dowodów i materiałów.

Zastępca Burmistrza
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: wtorek, 7 sie 2007 14:15
Data opublikowania: wtorek, 7 sie 2007 14:56
Data przejścia do archiwum: środa, 24 paź 2007 13:48
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2380 razy