BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z programu współpracy z NGO za 2018 r.

piątek, 31 maj 2019 14:31

Program współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

poniedziałek, 14 sty 2019 08:05

Sprawozdanie z programu współpracy z NGO za 2017 r.

wtorek, 22 maj 2018 11:52

Sprawozdanie z programu współpracy z NGO za 2016 r.

środa, 31 maj 2017 15:26

Sprawozdanie z programu współpracy z NGO za 2015 r.

wtorek, 31 maj 2016 15:45

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stawiski na lata 2015-2020

wtorek, 12 sty 2016 12:59

Program współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

wtorek, 12 sty 2016 12:23

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020

wtorek, 12 sty 2016 12:17

Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Stawiski na lata 2007 – 2032

czwartek, 20 gru 2007 08:57
Foto: Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Stawiski  na lata  2007 – 2032

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie

czwartek, 4 maj 2006 14:15

Zasady wynajmowania lokali mieszkaniowych,wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

poniedziałek, 10 sty 2005 08:04

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

poniedziałek, 10 sty 2005 07:59

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Stawiski

środa, 14 lip 2004 12:21
Foto: Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Stawiski

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stawiski na lata 2004-2015

środa, 14 lip 2004 12:20
Foto: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stawiski na lata 2004-2015