BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Studium i plany zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiski

 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski

 • Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski (Uchwała Nr XXVII/130/12)

 • Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski (Uchwała Nr XXVIII/136/12)

 • Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski (Uchwała Nr XLV/236/13)

 • Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski (Uchwała Nr LI/274/14)


 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski (Uchwała Nr 72/XVI/96)

 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiski. (Uchwała Nr 113/XXV/97)

 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiski. (Uchwała Nr 10/VI/98)

 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiski. (Uchwała Nr 47/XI/99)

 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiski. (Uchwała Nr 96/XX/2000)

 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiski. (Uchwała Nr 28/XXVII/2001)

 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiski. (Uchwała Nr 184/XXXVIII/02)

 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiski. (Uchwała Nr 200/XLII/02)

 • Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego w południowej części miasta Stawiski na działkach nr 807, 788 i 789. (Uchwała Nr LXX/271/10)

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie Gminy Stawiski

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części gminy Stawiski oznaczonego Nr 1, z przeznaczeniem pod lokalizację farmy wiatrowej.

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części gminy Stawiski oznaczonego Nr 2, z przeznaczeniem pod lokalizację farmy wiatrowej.

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części gminy Stawiski oznaczonego Nr 3, z przeznaczeniem pod lokalizację farmy wiatrowej.

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części gminy Stawiski oznaczonego Nr 4, z przeznaczeniem pod lokalizację farmy wiatrowej.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski obejmującego teren w części dotyczącej zespołu parkowego.
 • Data powstania: czwartek, 20 mar 2014 14:21
  Data opublikowania: czwartek, 20 mar 2014 14:23
  Opublikował(a): Cezary Nerkowski
  Zaakceptował(a): Cezary Nerkowski
  Artykuł był czytany: 14829 razy