BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 17 sierpnia 2007 r.
OŚR. 7624-7/07

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży umorzyło postępowanie odwoławcze mieszkańców wsi Karwowo od decyzji Burmistrza Stawisk Nr 7624 - 7/07 z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel "KOBYLIN" Nr 1519/1194 na terenie wsi Karwowo nr działki 45/8.

Z treścią decyzji można zapoznać się w pok. Nr 13 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, w godzinach pracy.

BURMISTRZ
Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 17 sie 2007 11:13
Data opublikowania: piątek, 17 sie 2007 12:35
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 lip 2008 07:49
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2293 razy