BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Dotyczy postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na:
Przebudowę drogi gminnej - ulica Utrata w Stawiskach w trybie przetargu ograniczonego.

Stawiski, dnia 16 sierpnia 2007 r.

Zamawiający
BURMISTRZ STAWISK
18 - 520 Stawiski
Plac Wolności 13/15

BI. 3410 - 9/07

Dotyczy postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na:
Przebudowę drogi gminnej - ulica Utrata w Stawiskach w trybie przetargu ograniczonego.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) zwanej dalej ustawą informuję, że po dokonaniu badania i oceny nieodrzuconych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowe "MAKBUD" 00-891 Warszawa, ul. Chłodna 15/1328.

Cena zaoferowana w tej ofercie wynosi 115 001,98 zł. (brutto).

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Najkorzystniejsza cena

W w/w postępowania złożyło ofertę Nr 1 Przedsiębiorstwo PHUT "SAM-POL" s.c. 19 - 200 Grajewo, ul. Ełcka 18.

BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 16 sie 2007 13:59
Data opublikowania: czwartek, 16 sie 2007 14:10
Data przejścia do archiwum: środa, 24 paź 2007 09:16
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2688 razy