BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Działania profilaktyczne

W tym zakresie działalność ośrodka opiera się w szczególności na czynnej współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawiskach, mającą na celu zapobieganie powstawaniu, pogłębianiu patologii w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym lub narkomanią, polegającą w głównej mierze na:


  • opiniowaniu w sprawach dotyczących kierowania osób uzależnionych na leczenie odwykowe,
  • mediacje i interwencje w sprawach konfliktowych,
  • wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej,
  • współorganizowanie i kierowanie dzieci z rodzin zagrożonych na turnusy profilaktyczno - rehabilitacyjne,
  • współpraca z komisariatem policji i kuratorami sądowymi,

Pamiętaj


"Musimy pogodzić się z faktem, że alkoholik cierpi na swoistą chorobę.


Jeżeli rodzina zmieni sposób myślenia i działania, może mu pomóc w dążeniu do uzyskania trzeźwości."

Data powstania: wtorek, 7 sie 2007 08:50
Data opublikowania: poniedziałek, 7 lip 2003 17:56
Data edycji: wtorek, 7 sie 2007 14:47
Opublikował(a): Izabela łoszewska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 6903 razy
Ilość edycji: 1