BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatki mieszkaniowe

Miejsce załatwienia sprawy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach
pokój nr 5 Urzędu Miejskiego
w godz. 7.30 - 15.45
pracownik socjalny Ewa Szadziul

Wymagane dokumenty

-wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
-deklaracja o wysokości dochodów

Gdzie odebrać formularze:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach
pokój nr 5 Urzędu Miejskiego

Opłaty:

brak opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży ul. Nowa 2, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk.
Odwołanie należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach (pokój nr 2) w godzinach pracy urzędu

Inne wskazówki, uwagi:Podstawa prawna:

-Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2001 w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156 poz. 1817)

Opracował

Iza Łoszewska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Iza Łoszewska

Zatwierdził

Iza Łoszewska

Data sporządzenia

środa, 22 sie 2007 13:04

Data zatwierdzenia

środa, 22 sie 2007 13:52
Data dodania: środa, 22 sie 2007 13:04
Data upublicznienia: środa, 22 sie 2007 13:52
Opublikował(a): Izabela łoszewska
Zaakceptował(a): Izabela łoszewska
Artykuł był czytany: 2477 razy