BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 45/07 Burmistrza Stawisk

z dnia: 30 sierpnia 2007 roku
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stawiski za I półrocze 2007 r.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Stawiski za I półrocze 2007 roku obejmującą następujący zakres :

  1. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu gminy według załącznika Nr 1;
  2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 2;
  3. Sprawozdanie z otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie oraz wydatkach na te zadania według załączników Nr 3 i 4;
  4. Sprawozdanie z przekazanych dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej według załącznika Nr 5;
  5. Część opisową.

§ 2. Przedłożyć powyższe sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży i Radzie Miejskiej w Stawiskach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 31 sie 2007 12:40
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 1903 razy