BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie XV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

Sesja odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2007 r. (czwartek) o godz. 1130 w Sali Konferencyjnej w Stawiskach - UM Stawiski.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XIII/07 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach i Nr XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 13 sierpnia 2007 r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie miedzy sesjami.
 5. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 6. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zabezpieczenia w formie weksla "in blanco".
 7. podjęcie uchwały w sprawie stawek opłaty targowej i zasad jej poboru.
 8. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Stawiski.
 9. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 10. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w działce gruntu stanowiącego własność gminy Stawiski.
 11. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Stawiski (dotyczy działek Nr 30/11 i 30/13 położonych w miejscowości Poryte).
 12. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Stawiski (dotyczy działki Nr 30/12 - "Agronomówka", położonej w miejscowości Poryte).
 13. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Stawiski (dotyczy działki Nr 49/4 położonej we wsi Jurzec Szlachecki).
 14. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Stawiski (dotyczy działki Nr 20, położonej we wsi Jurzec Szlachecki).
 15. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym Rady miejskiej w Stawiskach.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data powstania: wtorek, 14 sie 2007 13:22
Data opublikowania: wtorek, 14 sie 2007 15:05
Data przejścia do archiwum: środa, 24 paź 2007 09:19
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2266 razy