BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Dotyczy postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na:
dostawę kostki polbruk i krawężników prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego.

Stawiski, dnia 17 sierpnia 2007 r.

Zamawiający
BURMISTRZ STAWISK
18 - 520 Stawiski
Plac Wolności 13/15

DRG. 5541 - 12/07

Dotyczy postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawę kostki polbruk i krawężników prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) zwanej dalej ustawą informuję, że po dokonaniu badania i oceny nieodrzuconych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez PPHU "MACKIEWICZ" Danuta Genowefa Mackiewicz, 18-400 Łomża, ul. Al. Piłsudzkiego 117A.

Cena zaoferowana w tej ofercie wynosi 49 538,10 zł. (brutto).

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Najkorzystniejsza cena

Jednocześnie informuję, że następujące firmy złożyły oferty:
Oferta Nr 1.
"BUDROMAT" Leszek Kurpel Kostka brukowa i galanteria betonowa, 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59.
Oferta Nr 2.
PATER FIRMA AE Daniluk ul. Fabryczna 10, Siemiatycze Stacja, 17-300 Siemiatycze,
Oferta Nr 3.
ABW Superbruk sp. z o.o Hryniewicze gm. Juchnowiec, 15-001 Białystok, skr. poczt. 383.

BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 17 sie 2007 12:38
Data opublikowania: piątek, 17 sie 2007 12:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 maj 2008 19:52
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3667 razy