BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 września 2015

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Burmistrz Stawisk - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Burmistrza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skarbnik Gminy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przewodniczący Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skład Rady - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skład Rady Miejskiej w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skład Rady Miejskiej w Stawiskach (V kadencja) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skład Rady Miejskiej w Stawiskach (VI kadencja) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Struktura organizacyjna urzędu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Skarbnika Gminy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stanowisko pracy ds. księgowości materiałowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stanowisko pracy ds. zaległości podatkowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stanowisko pracy ds. wymiaru podatku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stanowisko pracy ds. płac - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stanowisko pracy ds. gospodarki kasowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stanowisko pracy ds. księgowości materiałowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stanowisko pracy ds. księgowości i dochodów budżetowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stanowisko pracy ds. księgowości i dochodów budżetowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stanowisko pracy ds. księgowości i wydatków budżetowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skarbnik - główny księgowy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wybory do Sejmu i Senatu 2015 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Państwowej komisji wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Państwowej komisji wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 września 2015

Wiadomości

Informacja o wykazie

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wykazie - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedź na zapytania (Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stawiski)

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na zapytania akup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stawiski - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 września 2015

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 06 września 2015

Wiadomości

Wyniki Referendum Ogólnokrajowego - 6 września 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki Referendum Ogólnokrajowego - 6 września 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 września 2015

Wiadomości

Informacja o wyniku przetargu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stawiski

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stawiski - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

piątek, 11 września 2015

Wiadomości

Wybory do Sejmu i Senatu 2015 - strona informacyjna

Dodanie nowej wiadomości: Wybory do Sejmu i Senatu 2015 - strona - [Wszystkie zmiany]

Wykaz komitetów wyborczych

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz komotetów wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk z dnia 11.09.2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Stawisk z dnia 11.09.2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 września 2015

Wiadomości

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk z dnia 14 września 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Stawisk z dnia 14 września 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 września 2015

Wiadomości

Informacje dotyczące składania przez producentów rolnych wniosków o pomoc finansową w związku z suszą

Dodanie nowej wiadomości: Informacje dotyczące składania przez producentów rolnych wniosków o pomoc finansową w związku z suszą - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 września 2015

Wiadomości

Zgłaszanie kandydatów na członków OKW w wyborach do Sejmu i Senatu RP

Dodanie nowej wiadomości: Zgłaszanie kandydatów na członków OKW w wyborach do Sejmu i Senatu RP - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 września 2015

Wiadomości

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (28 września 2015)

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (28 września 2015) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 września 2015

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca

Edycja wiadomości Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca - [Wszystkie zmiany]

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM USC

Edycja wiadomości ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM USC - [Wszystkie zmiany]

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Edycja wiadomości Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego - [Wszystkie zmiany]

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Edycja wiadomości Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego - [Wszystkie zmiany]

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

Edycja wiadomości Zameldowanie na pobyt stały i czasowy (nie dotyczy cudzoziemców) - [Wszystkie zmiany]

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

Edycja wiadomości Zameldowanie na pobyt stały i czasowy (nie dotyczy cudzoziemców) - [Wszystkie zmiany]

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ I UDOSTEPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL

Edycja wiadomości WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ I UDOSTEPNIANIE DANYCH ZE ZBIOROW MELDUNKOWYCH - [Wszystkie zmiany]

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ I UDOSTEPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL

Edycja wiadomości WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ I UDOSTEPNIANIE DANYCH ZE ZBIOROW MELDUNKOWYCH - [Wszystkie zmiany]

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ I UDOSTEPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL

Edycja wiadomości WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ I UDOSTEPNIANIE DANYCH ZE ZBIOROW MELDUNKOWYCH - [Wszystkie zmiany]

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ I UDOSTEPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL

Edycja wiadomości WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ I UDOSTEPNIANIE DANYCH ZE ZBIOROW MELDUNKOWYCH - [Wszystkie zmiany]

Działalność gospodarcza

Edycja wiadomości Działalność gospodarcza - [Wszystkie zmiany]

Działalność gospodarcza

Edycja wiadomości Działalność gospodarcza - [Wszystkie zmiany]

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ I UDOSTEPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL

Edycja wiadomości WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ I UDOSTEPNIANIE DANYCH ZE ZBIOROW MELDUNKOWYCH - [Wszystkie zmiany]

UDZIELENIE INFORMACJI Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Edycja wiadomości UDZIELENIE INFORMACJI Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 28 września 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na XV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 29 września 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

Edycja wiadomości Zameldowanie na pobyt stały i czasowy (nie dotyczy cudzoziemców) - [Wszystkie zmiany]

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Edycja wiadomości Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego - [Wszystkie zmiany]

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Edycja wiadomości Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego - [Wszystkie zmiany]

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Edycja wiadomości Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego - [Wszystkie zmiany]

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Edycja wiadomości WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH - [Wszystkie zmiany]

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych

Edycja wiadomości Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych - [Wszystkie zmiany]

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych

Edycja wiadomości Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych - [Wszystkie zmiany]

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych

Edycja wiadomości Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych - [Wszystkie zmiany]

Przejdź do pozostałych zmian