BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłaszanie kandydatów na członków OKW w wyborach do Sejmu i Senatu RP

Obwodowe komisje wyborcze na terenie Gminy Stawiski powołuje Burmistrz Stawisk.
W skład obwodowej komisji
powołuje się od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze, które mają zarejestrowaną listę kandydatów na posłów lub kandydata na senatora w danym okręgu wyborczym, oraz jedną osobę wskazaną przez Burmistrza Stawisk spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

Kandydatami na członków obwodowych komisji zgłaszanymi przez uprawnione komitety wyborcze mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców Gminy Stawiski.

Osoba upoważniona przez komitet wyborczy może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji do spraw referendum, najpóźniej do 02 października 2015r.

Komitety wyborcze uprawnione do zgłaszania kandydatów na członków komisji mogą składać zgłoszenia w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, sekretariat (I piętro),
tel. 86 278 55 11.

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej kandydatów w liczbie przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez Burmistrza Stawisk. Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje Burmistrz Stawisk spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców Gminy Stawiski.

Zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:

1)      dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 200 zł;

2)      dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 180 zł;

3)      dla członków obwodowych komisji wyborczych – 160 zł.

Formularz zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych – do pobrania poniżej.

Formularz należy wypełnić elektronicznie bądź czytelnie drukowanymi literami.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 21 wrz 2015 13:07
Data opublikowania: poniedziałek, 21 wrz 2015 13:39
Opublikował(a): Cezary Nerkowski
Zaakceptował(a): Cezary Nerkowski
Artykuł był czytany: 2701 razy