BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Burmistrza Stawisk Nr 59.2015 z dnia 5 października 2015r.

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. Nr 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję obwodowe komisje wyborcze, do przeprowadzenia na terenie Gminy Stawiski wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., w składach określonych w załączniku do zarządzenia.


§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach i siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski.

 

BURMISTRZ STAWISK
Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 6 paź 2015 12:00
Data opublikowania: wtorek, 6 paź 2015 12:03
Opublikował(a): Cezary Nerkowski
Zaakceptował(a): Cezary Nerkowski
Artykuł był czytany: 2223 razy