BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o udostępnieniu spisu wyborców

Spis wyborców gminy Stawiski sporządzony dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej będzie udostępniony w Urzędzie Miejskim w Stawiskach Plac Wolności 13/15, pokój nr 5, w dniach od 05.10.2015r. do 19.10.2015r.


Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.
W  godzinach pracy Urzędu do dnia 23 października 2015r. wydawane będą zaświadczenia o prawie do głosowania na żądanie wyborcy zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca można odebrać za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę.


W pokoju nr 5 do dnia 20 października 2015r. przyjmowane są wnioski o dopisanie do spisu wyborców przez osoby przebywające czasowo na obszarze Gminy Stawiski w okresie obejmującym dzień wyborów oraz przez wyborców nigdzie niezamieszkałych, przebywających na obszarze Gminy Stawiski.


Wszelkie informacje odnośnie spisów wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania, dopisania do spisu na wniosek oraz aktów pełnomocnictwa można uzyskać w Urzędzie  Miejskim w Stawiskach Plac  Wolności 13/15 – parter, pokój nr 5 oraz pod numerem telefonów: 86 278 52 02.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 1 paź 2015 11:31
Data opublikowania: czwartek, 1 paź 2015 11:41
Opublikował(a): Cezary Nerkowski
Zaakceptował(a): Cezary Nerkowski
Artykuł był czytany: 1970 razy