BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe

Wyniki wyborów samorządowych z terenu gminy Stawiski

Wyniki wyborów w gminie Stawiski...(więcej)

Meldunek z wyborów Samorządowych wg. stanu na godz. 10.00, 15.00

Meldunek – godziny sprawozdawcze...(więcej)

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiskach z dnia 4 listopada 2010 roku

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Stawiskach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r....(więcej)

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiskach z dnia 3 listopada 2010 roku

o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Stawisk w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r....(więcej)

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiskach z dnia 2 listopada 2010r.

w sprawie listy kandydatów na Burmistrza Stawisk w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r....(więcej)

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiskach z dnia 28 października 2010r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010r. Nr 176 poz. 1191) Miejska Komisja Wyborcza w Stawiskach wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydata na Burmistrza Stawisk…(więcej)

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STAWISKACH

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STAWISKACH z dnia 23 października 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Stawiskach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.…(więcej)

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów, oraz siedzibach OKW

Zgodnie z art.32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U z 2003r. Nr 159 poz.1547 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010r.…(więcej)

Ogłoszenie

Na podstawie art.17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity – Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiskach do przeprowadzenia wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. :…(więcej)

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk z dnia 21 września 2010r.

Zgodnie z art.94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja  wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U z 2003r. Nr 159 poz.1547 z późniejszymi  zmianami) podaje się do publicznej wiadomości numery, granice okręgów i liczbę radnych…(więcej)

Wybory 2010

Państwowa Komisja Wyborcza - Aktualności