BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Stawiskach,

pokój nr 5,

telefon 278-55-11 wew. 12 lub tel. 278-52-21

Wymagane dokumenty

1.Wypełniony wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym,

2.pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika),

3.dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych
w kwocie 31 zł,

4.dowód dokonania opłaty w kwocie 17 zł (w przypadku
działania przez pełnomocnika),

5.do wglądu: dokument potwierdzający tożsamość.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Stawiskach - pokój nr 5.

Opłaty:

Opłata za udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych wynosi 31 zł. Opłaty należy dokonać na rachunek Urzędu Miejskiego w Stawiskach BS Piątnica o/ Stawiski Nr 51 8762 1022 0031 6097 2000 0010

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów, nie później niż w ciągu miesiąca.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk.
Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pokój nr 2.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 653 z późn. zm. );
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 75 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t..j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2019 r., poz. 1000 z późn.zm

Data sporządzenia

poniedziałek, 28 wrz 2015 13:46

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 28 wrz 2015 13:54
Data dodania: poniedziałek, 28 wrz 2015 13:46
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 wrz 2015 13:54
Opublikował(a): Krystyna Terepka
Zaakceptował(a): Krystyna Terepka
Artykuł był czytany: 886 razy
Ilość edycji: 2