BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Państwowej komisji wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r.

o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1)) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.:

 

Okręgowa Komisja Wyborcza w Białymstoku

 

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 24 - obejmujący cały obszar województwa podlaskiego

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 14.

 

Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 59 - część województwa podlaskiego obejmująca obszary powiatów:

augustowski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, suwalski, zambrowski oraz miast na prawach powiatu:

Łomża i Suwałki.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Okręg wyborczy nr 60 - część województwa podlaskiego obejmująca obszary powiatów:

białostocki, sokolski

oraz miasta na prawach powiatu:

Białystok.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Okręg wyborczy nr 61 - część województwa podlaskiego obejmująca obszary powiatów:

bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3.

 

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej

Wiesław Kozielewicz

 

_____________________________

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849,951 i 1529, z 2014 r. poz. 179,180 i 1072 oraz z 2015 r. 1043, 1044 i 1045.

Data powstania: wtorek, 1 wrz 2015 15:21
Data opublikowania: wtorek, 1 wrz 2015 15:29
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1878 razy