BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Działalność gospodarcza

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Stawiskach - pokoj nr 5 (parter)

telefon: 278-55-11 w 35 lub 278-52-02

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wniosek można złożyć:
1. listownie - na podany wyżej adres (listem poleconym - w takim przypadku wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza)
2. osobiście pokój nr 5
3. przez PEŁNOMOCNIKA

Gdzie odebrać formularze:

1. Na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl
2. Urzad Miejski w Stawiskach, pokój nr 5

Opłaty:

nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

1 dzień

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

Inne wskazówki, uwagi:

1. Przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG

2. Na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek zgłoszenia w ciągu 7 dni (od dnia zaistnienia) informacji o zaprzestaniu wykonywania działalności oraz o zmianach w CEIDG

3. Zawieszenie lub wznowienie należy zgłosić najpóźniej w dniu zawieszenia lub wznowienia wykonywania działalności gospodarczej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 poz. 2168)

Opracował

Halina Skrodzka

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Halina Skrodzka

Data sporządzenia

piątek, 3 kwi 2009 15:01

Data zatwierdzenia

piątek, 3 kwi 2009 15:22
Pliki do pobrania:
Data dodania: piątek, 3 kwi 2009 15:01
Data upublicznienia: piątek, 3 kwi 2009 15:22
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 mar 2022 08:35
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2543 razy
Ilość edycji: 7