BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk z dnia 14 września 2015 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

      Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a i 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

NUMER OBWODU GŁOSOWANIA

GRANICE OBWODU

SIEDZIBA OBWODOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ

1

Stawiski, ulice: Długa, Łomżyńska, Smolniki, 550–lecia Stawisk, Cedrowska, Furmańska, Krzywe Koło, Niecała, Ogrodowa, Projektowana, Parkowa, Płk. Stanisława Steczkowskiego, Polowa, Sadowa, Spokojna, Utrata

Urząd Miejski w Stawiskach

Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

2

Stawiski, ulice: Plac Wolności, Strażacka, Wojciecha Kossaka, Zjazd, Kościelna, Krótka, Pocztowa, Szosowa, Tadeusza Kościuszki, Wiejska, Wincentego Witosa, Władysława Stanisława Reymonta, Źródłowa

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach

ul. Krótka 4
18-520 Stawiski

3

Cedry, Cwaliny, Rostki, Barzykowo, Chmielewo, Kuczyny, Skroda Mała, Dzięgiele, Michny, Rogale, Tafiły, Zabiele

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
w Stawiskach

ul. Polowa 12
18-520 Stawiski

4

Jurzec Szlachecki, Jurzec Włościański

Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim

Jurzec Szlachecki 53
18-520 Stawiski

5

Romany, Sokoły, Lisy, Mieczki Sucholaszczki, Mieszołki, Ramoty, Żelazki

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach

ul. Polowa 26
18-520 Stawiski

6

Karwowo, Wysokie Duże, Wysokie Małe, Zalesie

Remiza OSP Wysokie Małe

Wysokie Małe 3
18-520 Stawiski

7

Hipolitowo, Poryte, Dzierzbia, Budziski

Szkoła Podstawowa w Porytem

Poryte, ul. Szkolna 23
18-520 Stawiski

8

Budy Stawiskie, Budy Poryckie, Wilczewo, Ignacewo, Zaborowo

Szkoła Filialna w Budach Stawiskich

Budy Stawiskie 1
18-520 Stawiski

 

 

- Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

- Komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych będą otwarte w dniu 25 października 2015r. (niedziela) w godzinach od 7:00 do 21:00.

Przed wydaniem karty wyborca będzie obowiązany okazać komisji dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Uprawniony do udziału w wyborach na własny wniosek wniesiony do Burmistrza Stawisk w terminie do dnia 20 października 2015r. może być dopisany do spisu w dowolnym obwodzie głosowania.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 16 października 2015r. złożyć wniosek do Burmistrza Stawisk o sporządzeniu aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, należy zgłosić Burmistrzowi Stawisk w terminie do dnia 12 października 2015r. W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone. W przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania, głosowanie korespondencyjne jest wyłączone.

Informacje w sprawach rejestru wyborców i spisu wyborców, udzielania pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pokój nr 5 (parter) lub pod nr telefonu 86 278 52 02.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: wtorek, 15 wrz 2015 08:11
Data opublikowania: wtorek, 15 wrz 2015 08:14
Opublikował(a): Cezary Nerkowski
Zaakceptował(a): Cezary Nerkowski
Artykuł był czytany: 1871 razy