BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Stawiskach,

pokój nr 5,

telefon 278-55-11 wew. 12 lub tel. 278-52-21

Wymagane dokumenty

1.Wypełniony wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych,

2.pełnomocnictwo(w przypadku działania przez pełnomocnika),

3.dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych
w kwocie 31 zł,

4.dowód dokonania opłaty w kwocie 17 zł (w przypadku
działania przez pełnomocnika),

5.do wglądu: dokument potwierdzający tożsamość.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Stawiskach - pokój nr 5.

Opłaty:

Opłata za udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych wynosi 31 zł. Opłaty należy dokonać na rachunek Urzędu Miejskiego w Stawiskach BS Piątnica o/ Stawiski Nr 51 8762 1022 0031 6097 2000 0010

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów, nie później niż w ciągu miesiąca.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk.
Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pokój nr 2.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 653 z późn. zm. )
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 75 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783).

Data sporządzenia

poniedziałek, 28 wrz 2015 13:11

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 28 wrz 2015 13:28
Pliki do pobrania:
Data dodania: poniedziałek, 28 wrz 2015 13:11
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 wrz 2015 13:28
Opublikował(a): Krystyna Terepka
Zaakceptował(a): Krystyna Terepka
Artykuł był czytany: 858 razy
Ilość edycji: 4