BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku przetargu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stawiski

Stawiski, dnia 08 września 2015 roku

Zamawiający:
GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

Do wszystkich Wykonawców
Nr post. ORG.271.3.2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stawiski opublikowanego w BZP pod numerem 224628 - 2015 dnia 31.08.2015r.

 

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Stawisk, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stawiski wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o., Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa. W/w oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta była najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą ocenę końcową: 100 pkt, tj. w ramach kryterium cena: 90,00 pkt; w ramach kryterium termin wykonania: 10,00 pkt.

Oprócz w/w, w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego została złożona również następująca oferta:

1) Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MOTO-TRUCK” Leszek Chmiel, ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce

  • ocena oferty: 95,55 pkt;
  • ocena wg kryterium cena: 85,55 pkt;
  • ocena wg kryterium termin wykonania: 10,00 pkt.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

 

Data powstania: wtorek, 8 wrz 2015 15:05
Data opublikowania: wtorek, 8 wrz 2015 15:13
Data przejścia do archiwum: środa, 23 mar 2016 15:32
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2102 razy