BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 02 maja 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na L Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 07 maja 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Przetarg na urządzenie placów zabaw na terenie gminy Stawiski - aktualizacja

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg na urządzenie placów zabaw na terenie gminy Stawiski - [Wszystkie zmiany]

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Dodanie nowej wiadomości: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 maja 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Strona internetowa oraz BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 20.2014 Burmistrza Stawisk z dnia 5 maja 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 20.2014 z dnia 5 maja 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 maja 2014

Wiadomości

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (06 maja 2014)

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (06 maja 2014) - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (07 maja 2014)

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (07 maja 2014) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 maja 2014

Wiadomości

INFORMACJA Burmistrza Stawisk o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w Wyborach posłów do PE zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Burmistrza Stawisk o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w Wyborach posłów do PE zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Stawiski - aktualizacja

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Stawiski - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT Burmistrza Stawisk

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT Burmistrza Stawisk - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Wpis do rejestru wyborców

zmiana aktów prawnych oraz wzorów formularzy - [Wszystkie zmiany]

piątek, 09 maja 2014

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Stawiski)

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Stawiski) - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedź na zapytania (Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Stawiski)

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na zapytania (Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Stawiski) - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Stawiski - aktualizacja

Aktualizacja - dodano informację o zmianie ogłoszenia, odpowiedziach na zapytania oraz zmieniony SIWZ. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca - [Wszystkie zmiany]

Działalność gospodarcza

Edycja wiadomości Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zmiana we wpisie, zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej bądź zawiadomienie o zaprzestaniu działalności. - [Wszystkie zmiany]

Działalność gospodarcza

Edycja wiadomości Działalność gospodarcza - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 12 maja 2014

Wiadomości

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach (15 maja 2014)

Dodanie nowej wiadomości: zZawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach (15 maja 2014) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 maja 2014

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 maja 2014

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 maja 2014

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (Przetarg na urządzenie placów zabaw na terenie gminy Stawiski)

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (Przetarg na urządzenie placów zabaw na terenie gminy Stawiski) - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedź na zapytania (Przetarg na urządzenie placów zabaw na terenie gminy Stawiski)

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na zapytania (Przetarg na urządzenie placów zabaw na terenie gminy Stawiski) - [Wszystkie zmiany]

Przetarg na urządzenie placów zabaw na terenie gminy Stawiski - aktualizacja

Aktualizacja - dodano informację o zmianie ogłoszenia, odpowiedziach na zapytania oraz zmieniony SIWZ. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Działalność gospodarcza

Edycja wiadomości Działalność gospodarcza - [Wszystkie zmiany]

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Edycja wiadomości ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - [Wszystkie zmiany]

Działalność gospodarcza

Edycja wiadomości Działalność gospodarcza - [Wszystkie zmiany]

UDZIELENIE INFORMACJI Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Edycja wiadomości UDZIELENIE INFORMACJI Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - [Wszystkie zmiany]

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca

Edycja wiadomości Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca - [Wszystkie zmiany]

Wpis do rejestru wyborców

Edycja wiadomości Wpis do rejestru wyborców - [Wszystkie zmiany]

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ I UDOSTEPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL

Edycja wiadomości WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ I UDOSTEPNIANIE DANYCH ZE ZBIOROW MELDUNKOWYCH - [Wszystkie zmiany]

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

Edycja wiadomości Zameldowanie na pobyt stały i czasowy (nie dotyczy cudzoziemców) - [Wszystkie zmiany]

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Edycja wiadomości Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego - [Wszystkie zmiany]

piątek, 16 maja 2014

Wiadomości

Przetarg na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - aktualizacja

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 maja 2014

Wiadomości

Informacja o wyniku przetargu na zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Stawiski

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu na zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Stawiski - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 maja 2014

Wiadomości

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Stawisk - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 maja 2014

Wiadomości

Odpowiedź na zapytania (Przetarg na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego) - 21.05.2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na zapytania (Przetarg na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego) - [Wszystkie zmiany]

Przetarg na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - aktualizacja

Aktualizacja - dodano informację o odpowiedziach na zapytania oraz załącznik nr 4 po zmianach. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 maja 2014

Wiadomości

Odpowiedź na zapytania (Przetarg na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego) - 22.05.2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na zapytania (Przetarg na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego) - 22.05.2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - aktualizacja

Aktualizacja - dodano informację o odpowiedziach na zapytania z dnia 22 maja 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 maja 2014

Wiadomości

Odpowiedź na zapytania (Przetarg na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego) - 23.05.2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na zapytania (Przetarg na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego) - 23.05.2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - aktualizacja

Aktualizacja - dodano informację o odpowiedziach na zapytania z dnia 23 maja 2014r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 maja 2014

Wiadomości

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego z terenu gminy Stawiski

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego z terenu gminy Stawiski - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamowieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stawiski

Dodanie nowej wiadomości: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stawiski - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 maja 2014

Wiadomości

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2014 r. o wynikach wyborów posłów do parlamentu europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2014 r. o wynikach wyborów posłów do parlamentu europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 maja 2014

Wiadomości

Informacja o wykazie

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYKAZIE - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku przetargu na urządzenie placów zabaw na terenie gminy Stawiski

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu na urządzenie placów zabaw na terenie gminy Stawiski - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 maja 2014

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Struktura Organizacyjna Urzędu Miejskiego w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian