BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku przetargu na urządzenie placów zabaw na terenie gminy Stawiski

Stawiski, dnia 29 maja 2014 roku

Zamawiający:
GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

Do wszystkich Wykonawców
Nr post.: ORG.271.2.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Urządzenie placów zabaw na terenie gminy Stawiski opublikowanego w BZP pod numerem 148294 - 2014 dnia 02.05.2014r., zmiana ogłoszenia opublikowana w BZP pod numerem 164406-2014 w dniu 15.05.2014r.

     Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania.

     W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Urządzenie placów zabaw na terenie gminy Stawiski wybrano jako najkorzystniejszą Ofertę nr 1 złożoną przez firmę „SWING” Bartosz Samojłowicz, 15-837 Białystok, ul. Owsiana 2. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ, była ofertą najkorzystniejszą – uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium cena: 100 pkt.

     Oprócz w/w, w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego zostały złożone również następujące oferty:

 • Oferta nr 2: PPHU „MEVIUS” Mateusz Cichowski, 21-050 Piaski, Majdan Brzezicki 42
  Ocena oferty: 37,98 pkt;
 • Oferta nr 3: „MAJA” Ewelina Piotrowska, 07-320 Małkinia Górna, ul. Kopernika 10
  Ocena oferty: 63,58 pkt;
 • Oferta nr 4: ELTETE-POLSKA Sp. z o.o., 47-110 Kolonowskie 1, ul. Zakładowa 2
  Ocena oferty: 65,17 pkt;
 • Oferta nr 5: MAGIC GARDEN Daniel Gacek, ul. Wyszyńskiego 60A, 88-170 Pakość
  Ocena oferty: 83,06 pkt;
 • Oferta nr 6: CROQUET Sp. z o.o. Szczodre k. Wrocławia, ul. Trzebnicka 81, 55-095 Mirków
  Ocena oferty: 66,59 pkt;
 • Oferta nr 7: „ATUT-ZM PLACE ZABAW” Małgorzata Kwapień, 02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 8 lok. 62
  Ocena oferty: 78,11 pkt;
 • Oferta nr 8: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” Jadwiga Oziębło, 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19
  Ocena oferty: 74,64 pkt;
 • Oferta nr 9: PPHU JORDAN Benedykt Korzeb, 07-320 Małkinia Górna, ul. Brokowska 196
  Ocena oferty: oferta odrzucona;
 • Oferta nr 10: Zakład Instalacyjno-Budowlany Henryk Jabłoński, ul. Nowogródzka 2c/9, 15-490 Białystok
  Ocena oferty: 76,80 pkt;
 • Oferta nr 11: OSTROVIA Marek Trwoga, 16-113 Szudziałowo, Ostrów Północny 49
  Ocena oferty: 88,02 pkt;
 • Oferta nr 12: „JORK” s.c. Ossowski Jarosław, Ossowska Teresa, Łapiński Krzysztof, 15-691 Białystok, ul. Gen. F. Kleeberga 14A
  Ocena oferty: 67,02 pkt;
 • Oferta nr 13: Hydro-Wielkopolska Place zabaw B. Przepióra, 62-050 Mosina, ul. Farbiarska 28
  Ocena oferty: 76,71 pkt;
 • Oferta nr 14: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „Cezas” sp. z o.o., 15-751 Białystok, Aleja Solidarności 15
  Ocena oferty: 98,49 pkt;

 

BURMISTRZ STAWISK
Marek WaszkiewiczData powstania: czwartek, 29 maj 2014 13:45
Data opublikowania: czwartek, 29 maj 2014 13:55
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 lis 2014 10:48
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2065 razy