BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Stawiski, dnia 29 maja 2014 roku

Zamawiający:
GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

Do wszystkich Wykonawców
Nr post.: ORG.271.4.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego opublikowanego w BZP pod numerem 166794-2014 dnia 16.05.2014r.

     Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania.

     W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą Ofertę:

 • Na część I zamówienia: ofertę nr 3 złożoną przez firmę InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, Oddział Białystok ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ, była ofertą najkorzystniejszą – uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów: 95,11 pkt (w ramach kryterium cena: 80 pkt, w ramach kryterium za zaakceptowanie klauzul dodatkowych: 15,11 pkt).
 • Na część II zamówienia: ofertę nr 2 złożoną przez firmę UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, Przedstawicielstwo w Warszawie, ul. Komorska 29/33, 04-161 Warszawa. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ, była ofertą najkorzystniejszą – uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium cena: 100 pkt.

Oprócz w/w w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego zostały złożone również następujące oferty:

Na część I zamówienia:

 • Oferta nr 1: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Białymstoku, ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok
  Łączna ocena oferty: 69,60 pkt (w ramach kryterium cena: 49,60 pkt, w ramach kryterium za zaakceptowanie klauzul dodatkowych: 20,00 pkt)
 • Oferta nr 2: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, Przedstawicielstwo w Warszawie, ul. Komorska 29/33, 04-161 Warszawa
  Łączna ocena oferty: 51,15 pkt (w ramach kryterium cena: 51,15 pkt, w ramach kryterium za zaakceptowanie klauzul dodatkowych: 0,00 pkt)

Na część II zamówienia:

 • Oferta nr 1: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Białymstoku, ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok
  Łączna ocena oferty w ramach kryterium cena: 30,03 pkt
 • Oferta nr 3: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, Oddział Białystok ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok
  Łączna ocena oferty w ramach kryterium cena: 52,40 pkt
 • Oferta nr 4: COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń SA Oddział w Białymstoku, ul. Mazowiecka 48, 15-302 Białystok
  Łączna ocena oferty w ramach kryterium cena: 58,27 pkt

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek WaszkiewiczData powstania: czwartek, 29 maj 2014 15:29
Data opublikowania: czwartek, 29 maj 2014 15:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 lis 2014 10:49
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1939 razy