BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku przetargu na zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Stawiski

Stawiski, dnia 19 maja 2014 roku

Zamawiający:
GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

Do wszystkich Wykonawców
Nr post.: ORG.271.3.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Stawiski opublikowanego w BZP w dniu 08.05.2014r. pod nr 155552-2014, zmiana ogłoszenia opublikowana w BZP w dniu 09.05.2014r. pod nr 156988-2014.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Stawiski wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę CMS AUTO, Al. Piłsudskiego 67, 05-070 Sulejówek.

W/w oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta była jedyna, która wpłynęła w postępowaniu, a tym samym najkorzystniejsza, uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium cena: 100 pkt.

Oprócz w/w oferty w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego nie wpłynęły inne oferty.

 

BURMISTRZ STAWISK
Marek WaszkiewiczData powstania: poniedziałek, 19 maj 2014 15:30
Data opublikowania: poniedziałek, 19 maj 2014 15:36
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 lis 2014 10:48
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1844 razy