BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 kwietnia 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer OWP/2007/04/02-643363 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer OWP/2007/04/02-643363 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 kwietnia 2007

Wiadomości

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer OWP/2007/04/02-643363

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer OWP/2007/04/02-643363 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 kwietnia 2007

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 kwietnia 2007

Wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 kwietnia 2007

Wiadomości

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Stawisk - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie VIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 kwietnia 2007

Wiadomości

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na realizację zadania pn:

Dodanie nowej wiadomości: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na realizację zadania pn: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 kwietnia 2007

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 kwietnia 2007

Wiadomości

Zawiadomienie Burmistrza Stawisk

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Burmistrza Stawisk - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 kwietnia 2007

Wiadomości

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rolnej i Rozwoju Gospodarczego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rolnej i Rozwoju Gospodarczego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 21 kwietnia 2007

Wiadomości

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer OWP/2007/04/21 - 132569

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer OWP/2007/04/21 - 132569 - [Wszystkie zmiany]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 kwietnia 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób zgłoszonych przez Burmistrza Stawisk do składu Obwodowych Komisji ds. referendum w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa w gminie Stawiski - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Stawisk - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 kwietnia 2007

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Nr VIII/30/07 z dnia z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Stawisk absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 kwietnia 2007

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawiskach

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: I kwartał 2007 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z VIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 kwietnia 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o sposobie głosowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian