BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i w związku z art. 46a ust. 5 oraz art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

Burmistrz Stawisk zawiadamia

że dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1830B Stawiski - Jurzec Włościański - Kossaki - Jedwabne od km 5 + 440 do km 9 + 170 na działkach ozn. nr geod. 377, 378, 409, 381, 382, 387, 150, 151, 152, 153/2, 153/5, 153/6, 153/7, 154/1, 189, 74/2, 75/2, 75/4, 75/6, 76/5, 76/6, 77/2, 78/3 wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kolnie oraz Starostą Powiatowym w Kolnie.

Strony mogą się zapoznać z treścią decyzji znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, pok. Nr 13.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Stawisk w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Buemistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Stawiski, dnia 23 kwietnia 2007 r.

Data powstania: środa, 25 kwi 2007 09:49
Data opublikowania: środa, 25 kwi 2007 09:53
Data przejścia do archiwum: środa, 24 paź 2007 09:22
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2369 razy