BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Burmistrza Stawisk

Unieważnienie przetargu

Na podstawie art. 93 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r ( Dz.U. z 2006r Nr 164 ,poz. 1163 )

Zawiadamia się

że przetarg nieograniczony ogłoszony na portalu UZP nr OWP/2007/04/02-643363 dnia 02 kwietnia 2007r na „Przebudowę drogi gminnej we wsi Barzykowo w lok. 0+000-0+204 ,który odbył się w dniu 12 kwietnia 1007r został unieważniony na podstawie art. 93 ust.1pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych .(Dz.U. nr 87 z 2006r poz. 606 )

Powodem unieważnienia przetargu jest wysokość ceny , jaką Wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp.zo.o , 19-203 Grajewo ul. Robotnicza 4 przedstawiło w swojej ofercie.
Cena oferowana w wysokości brutto 59 994,54 zł przewyższa kwotę zaplanowaną jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania o 12 110,54 zł.

BURMISTRZ
Marek Waszkiewicz

Data powstania: wtorek, 17 kwi 2007 15:02
Data opublikowania: wtorek, 17 kwi 2007 15:05
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 sie 2007 10:24
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2896 razy