BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ oraz art. 3 ust. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm./

OŚR. 7624 - 2/07

Zawiadamiam

że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1830B Stawiski - Jurzec Włościański - Kossaki - Juedwabne od km 5+440 do km. 9+170 na działkach ozn. nr geod. 377, 378, 409, 381, 382, 387, 150, 151, 152, 153/2, 153/5, 153/6, 153/7, 154/1, 189, 74/2, 75/2, 75/4, 75/6, 76/5, 76/6, 77/2, 78/3.

W związku z powyższym można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie do dnia 19 kwietnia 2007 r.

BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz

Data powstania: czwartek, 12 kwi 2007 10:44
Data opublikowania: czwartek, 12 kwi 2007 10:52
Data przejścia do archiwum: środa, 24 paź 2007 09:22
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2360 razy