BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna

Burmistrz Stawisk
ul. Plac Wolności 13/15
18 - 520 Stawiski, tel. 086 278 50 50, faks 086 278 55 33
adres e-mail:wrg-umstawiski@stawiski.pl
Godziny urzędowania: pn. - pt.: od godz. 730 do godz. 1545
Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami: Małgorzata Dąbkowska, tel. 086 278 50 50

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna na pniu o łacznej masie 85,84 m3 z pasa drogowego dróg gminnych Nr 104 528 Żelazki - Mieczki Sucholaszczki oraz Nr 104 538 B Poryte - Budziski i Nr 104 568 B Hipolitowo - Wilczewo położonych na terenie Gminy Stawiski - zgodnie z decyzją Starosty Kolneńskiego Nr RB. 6131 - 3/07 z dnia 19-04-2007 r. i Nr RB. 6131 - 5/2007 z dnia 19-04-2007 r.

termin wykonania wycinki do 30 czerwca 2007 r.

Kryteria oceny ofert:

  • najwyższa cena za 1 m3 pozyskanego drewna.

Oferty należy składać do dnia 7 maja 2007 r. do godz. 1000 w pok. Nr 13 Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, pok. Nr 13 w dniu 7 maja o godz. 1010

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 25 kwi 2007 11:37
Data opublikowania: środa, 25 kwi 2007 13:13
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 maj 2007 13:53
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2957 razy