BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert dot. zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem”.

Stawiski, dnia 06 kwietnia 2017r.

DRG.271.2.2016

Informacja z otwarcia ofert dot. zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem”.

Gmina Stawiski informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem” w wyznaczonym terminie tj. do dnia 06 kwietnia 2017 roku do godz. 1000 do Urzędu Miejskiego w Stawiskach wpłynęły 3 (trzy) oferty, które zostały oznaczone jako oferty:

Oferta Nr 1: Geobet Sp. z o.o., Aleja Przyjaciół 40/7, 10-148 Olsztyn

Oferowane warunki:

Cena netto w kwocie: 36 500,00 zł, podatek VAT (23 %) w kwocie: 8 395,00 zł, cena brutto w kwocie: 44 895,00 zł, (brutto słownie: czterdzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100). Kryterium oceny: cena- 29,59%.

Oferta Nr 2: USŁUGI INŻYNIERSKIE Kamil Szymborski, ul. Wojska Polskiego 2/13, 12-200 Pisz

Oferowane warunki:

Cena netto w kwocie: 17 000,00 zł, podatek VAT (23 %) w kwocie: 3 910,00 zł, cena brutto w kwocie: 20 910,00 zł, (brutto słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziesięć złotych 00/100). Kryterium oceny: cena- 63,53%.

Oferta Nr 3: STERBUD s.c., ul. I Armii WP 21, 07-401 Ostrołęka

Oferowane warunki:

Cena netto w kwocie: 10 800,00 zł, podatek VAT (23 %) w kwocie: 2 484,00 zł, cena brutto w kwocie: 13 284,00 zł, (brutto słownie: trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złotych 00/100), Kryterium oceny- cena 100,00%.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 10 kwi 2017 15:10
Data opublikowania: poniedziałek, 10 kwi 2017 15:20
Opublikował(a): Joanna Tyszka
Zaakceptował(a): Joanna Tyszka
Artykuł był czytany: 2017 razy