BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Usługi transportowe door-to-door w Gminie Stawiski

Gmina Stawiski realizuje projekt pod nazwą „Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Stawiski”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt ma na celu pomóc dorosłym osobom niepełnosprawnym oraz mającym trudności w poruszaniu się w pokonywaniu barier w aktywizacji społecznej, w sferze edukacyjnej, zawodowej i zdrowotnej.

Do prawa korzystania z usługi mają osoby:

 • z ograniczoną sprawnością: poruszające się na wózku, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące, inne.
 • zagrożone ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
 • mające ograniczone możliwości rozwoju zawodowego,
 • posiadające ograniczone możliwości w zakresie uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,
 • nie mające możliwości do skorzystania z innego środka transportu.

Projekt przewidziany jest dla osób, które ukończyły 18 lat i posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz dla osób, które nie posiadają takiego orzeczenia.

Osoba z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, mająca kłopoty w samodzielnym poruszaniu się, będzie mogła korzystać bezpłatnie z usługi transportowej. Dodatkowo osobom, które będą potrzebować wsparcia w poruszaniu się podczas świadczonej usługi będzie udzielać pomocy osoba zatrudniona na stanowisku opiekuna/asystenta w dotarciu do i z samochodu.

Usługa transportowa dla uprawnionych osób, będzie świadczona nieodpłatnie.

Usługę można zamówić osobiście w Urzędzie Miejskim w Stawiskach (pok. nr 20), pod numerami telefonów: 86 278 55 11 / 86 278 51 95 / kom. 502 314 579 (także sms-em) lub na adres e-mail: pok@stawiski.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 86 278 51 95 / 502 314 579.

Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania poniżej oraz w siedzibie UM Stawiski.

Szczegółowe informacje związane z realizacją usługi są zawarte w Regulaminie świadczenia usług oraz Koncepcji transportu. Dokumenty te można pobrać poniżej. Dostępne są również do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Poniżej można pobrać niezbędne dokumenty i formularze:

 1. Regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door w Gminie Stawiski.
 2. Koncepcja transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie Gminy Stawiski.
 3. Formularz zamówienia usługi transportowej door-to-door.
 4. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów.
 5. Formularz skargi/reklamacji do usługi transportowej door-to-door.
 6. Ankieta oceniająca poziom zadowolenia z usługi transportowej door-to-door.
Data powstania: piątek, 16 kwi 2021 09:04
Data opublikowania: piątek, 16 kwi 2021 09:10
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 871 razy