BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert

dot. zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61 i drogi gminnej w Ignacewie”.

Stawiski, dnia 06 kwietnia 2017r.

DRG.271.1.2017

Informacja z otwarcia ofert

dot. zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61 i drogi gminnej w Ignacewie”.

     Gmina Stawiski informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61 i drogi gminnej w Ignacewie”, w wyznaczonym terminie tj. do dnia 06 kwietnia 2017 roku do godz. 1000 do Urzędu Miejskiego w Stawiskach wpłynęła 1 oferta, która została oznaczona jako oferta Nr 1:

Oferta Nr 1:

STERBUD s.c., ul. I Armii WP 21, 07- 401 Ostrołęka

Oferowane warunki:

Cena netto w kwocie: 53 000,00 zł, podatek VAT (23 %) w kwocie: 12 190,00 zł, cena brutto w kwocie: 65 190,00 zł, (brutto słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100), Kryterium oceny- cena 100,00%.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 10 kwi 2017 15:31
Data opublikowania: poniedziałek, 10 kwi 2017 15:37
Opublikował(a): Joanna Tyszka
Zaakceptował(a): Joanna Tyszka
Artykuł był czytany: 2243 razy