BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. wykonania dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski”.

Stawiski, dnia 09 marca 2017 r.

ORG.041.1.2017

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

      Gmina Stawiski informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ORG.041.1.2017 z dnia 22 lutego 2017 r. na wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski” złożone zostały następujące oferty:

Oferta nr 1 złożona przez firmę: GOLDSUN Radosław Szewczuk, ul. Namysłowskiego 8, 22-400 Zamość. Ocena oferty: 91,85 pkt.

Oferta nr 2 złożona przez firmę: EKOENERGIA Piotr Rybak, ul. Mazowiecka 67, 97-216 Czerniewice. Ocena oferty: 100 pkt.

Oferta nr 3 złożona przez firmę: SEMPER POWER Sp. z o.o., ul. Główna 7, 42-693 Krupski Młyn. Ocena oferty: 50,47 pkt.

     Oferta złożona przez firmę EKOENERGIA Piotr Rybak, ul. Mazowiecka 67, 97-216 Czerniewice za łączną cenę brutto: 14.907,60 zł została wybrana jako najkorzystniejsza, otrzymała najwyższą ocenę końcową, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym oraz nie przekracza kwoty, jaką Gmina Stawiski przeznaczyła na sfinansowanie zadania.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: piątek, 10 mar 2017 13:09
Data opublikowania: piątek, 10 mar 2017 13:13
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2167 razy