BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze partnera

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-012/17

Stawiski, dnia 09 marca 2017 roku

OPS.4111.4.2017

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA
w celu wspólnej realizacji projektu
w ramach konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-012/17

     Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217 z późn. zm.), w nawiązaniu do ogłoszenia nr OPS.4111.2.2017 z dnia 14.02.2017r. o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-012/17, Gmina Stawiski podaje do publicznej wiadomości, iż w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym, decyzją Burmistrza Stawisk z dnia 9 marca 2017 roku, w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-012/17, nie wybrano żadnego Partnera.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: piątek, 10 mar 2017 13:06
Data opublikowania: piątek, 10 mar 2017 13:08
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2008 razy