BIP Gminy Stawiski

Informacja o wyborze partnera

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-013/17

Stawiski, dnia 09 marca 2017 roku

OPS.4111.3.2017

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA
w celu wspólnej realizacji projektu
w ramach konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-013/17

     Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217 z późn. zm.), w nawiązaniu do ogłoszenia nr OPS.4111.1.2017 z dnia 14.02.2017r. o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-013/17, Gmina Stawiski podaje do publicznej wiadomości informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera, tj.: Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski z siedzibą w Stawiskach przy ul. Krótkiej 4, 18-520 Stawiski.

     Gmina Stawiski informuje ponadto, iż w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. Złożona oferta spełnia wymagania formalne oraz merytoryczne. Ocena merytoryczna oferty przeprowadzona została przez Komisję zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu.

     W związku z powyższym, decyzją Burmistrza Stawisk z dnia 9 marca 2017 roku, w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-013/17 na Partnera wybrane zostało Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: czwartek, 9 mar 2017 15:34
Data opublikowania: czwartek, 9 mar 2017 16:17
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 990 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.