BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze partnera

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-006/17

Stawiski, dnia 16 lutego 2017 roku

ORG.041.2.2017

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA
w celu wspólnej realizacji projektu
w ramach konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-006/17

    Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217 z późn. zm.), w nawiązaniu do ogłoszenia nr ORG.041.2.2017 z dnia 26.01.2017r. o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-006/17, Gmina Stawiski podaje do publicznej wiadomości informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera, tj.: Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski z siedzibą w Stawiskach przy ul. Krótkiej 4, 18-520 Stawiski.

     Gmina Stawiski informuje ponadto, iż w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. Złożona oferta spełnia wymagania formalne oraz merytoryczne. Ocena merytoryczna oferty przeprowadzona została przez Komisję zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu.

    W związku z powyższym, decyzją Burmistrza Stawisk z dnia 16 lutego 2017 roku, w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-006/17 na Partnera wybrane zostało Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 17 lut 2017 08:45
Data opublikowania: piątek, 17 lut 2017 08:48
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2131 razy