BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyborze oferty na „Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej, przeprowadzenie szkoleń oraz konsultacji społecznych”

Stawiski, dnia 14 lutego 2017 roku

 SG.042.1.2017

            OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Gmina Stawiski informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr SG.042.1.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku na realizację usługi pn. „Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej, przeprowadzenie szkoleń oraz konsultacji społecznych” wpłynęła jedna oferta złożona przez: STREFAPLUS Michał Marciniak z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 15c lok. 4, 01-231 Warszawa.

W wyniku przeprowadzonej oceny, oferta uzyskała łączną liczbę punktów: 100 pkt, tj.: w ramach kryterium „Cena brutto”: 50 pkt, w ramach kryterium „Koncepcja realizacji usługi”: 40 pkt, w ramach kryterium „Identyfikacja ryzyk realizacji usługi oraz określenie sposobów ich minimalizowania”: 10 pkt.

Oferta złożona przez firmę STREFAPLUS Michał Marciniak z siedzibą w Warszawie za łączną cenę brutto: 42.312,00 zł została wybrana jako najkorzystniejsza, otrzymała najwyższą ocenę końcową, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym oraz nie przekracza kwoty, jaką Gmina Stawiski przeznaczyła na sfinansowanie zadania.

Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją projektu pn. „Potencjał miejsca potencjałem ludzi – rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Stawiskach” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 15 lut 2017 15:48
Data opublikowania: środa, 15 lut 2017 21:51
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1929 razy