BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana treści zapytania ofertowego na „Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej, przeprowadzenie szkoleń oraz konsultacji społecznych”

Stawiski, dnia 08 lutego 2017 r.

SG.042.1.2017

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na „Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej,
przeprowadzenie szkoleń oraz konsultacji społecznych”

     Zamawiający informuje, iż wprowadza zmianę w treści Zapytania ofertowego nr SG.042.1.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku na realizację zadania pn. „Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej, przeprowadzenie szkoleń oraz konsultacji społecznych” w zakresie terminu otwarcia ofert, tj. zmiana punktu IX.

     W związku z wprowadzoną zmianą, punkt IX, tj. Termin i Miejsce Otwarcia Ofert otrzymuje brzmienie:

  1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w sposób jawny w dniu 13 lutego 2017 roku o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, w Sali nr 2.
  2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
  3. Protokół z otwarcia ofert jest jawny.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

B U R M I S T R Z

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: środa, 8 lut 2017 13:51
Data opublikowania: środa, 8 lut 2017 13:56
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1770 razy