BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski

Nazwa projektu Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski
Źródło pozyskania/Nazwa projektu Unia Europejska - Program RPOWP na lata 2007-2013
Nr projektu WND-RPPD.02.01.02-20-079/08
Kwota ogółem 1 779 904,73 PLN
Wydatki kwalifikowane
Dofinansowanie z RPOWP
Środki własne
1 146 135,36 PLN

744 987,97 PLN

401 147,39 PLN
Data realizacji projektu 2009-2010
Opis W ramach projektu dokonano przebudowy ulic: Pocztowa, Reymonta i Nowoprojektowana o długości 1,03km, kanalizacji deszczowej 1,10km, chodniki i zieleńce