BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 05 stycznia 2016

Wiadomości

I N F O R M A C J A

Dodanie nowej wiadomości: I N F O R M A C J A - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 stycznia 2016

Wiadomości

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020

Dodanie nowej wiadomości: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 - [Wszystkie zmiany]

Program współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Dodanie nowej wiadomości: Program współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stawiski na lata 2015-2020

Dodanie nowej wiadomości: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stawiski na lata 2015-2020 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach konsultacji w sprawie projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach konsultacji w sprawie projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach konsultacji w sprawie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stawiski na lata 2015-2020

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach konsultacji w sprawie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stawiski na lata 2015-2020 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Stawisk - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wybory uzupełniające do Senatu 2016 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr II-00310-30/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 listopada 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr II-00310-30/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 listopada 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr II-00311-30/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 listopada 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr II-00311-30/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 listopada 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 stycznia 2016

Wiadomości

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Stawisk - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 stycznia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: cnfgnfg - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na XXI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 22 stycznia 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 stycznia 2016

Wiadomości

Lista osób oczekujących na mieszkanie komunalne na terenie gminy Stawiski na rok 2016

Dodanie nowej wiadomości: Lista osób oczekujących na mieszkanie komunalne na terenie gminy Stawiski na rok 2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian