BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXI/71/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 22 stycznia 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach na 2016 rok.

     Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 58 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/91/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2008 r. Nr 23 poz. 249 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych na 2016 rok stanowiący Załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego na 2016 rok stanowiący Załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Emil Karwowski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 26 sty 2016 10:59
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1490 razy