BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski

Stawiski, dnia 11 stycznia 2016 r.

BI.6720.1.2014

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Stawisk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski – wyznaczenie terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego na terenie gminy Stawiski w obrębie wsi Zaborowo

     Na podstawie art.11 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r,poz.199 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski w zakresie wyznaczenie terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego na terenie gminy Stawiski w obrębie wsi Zaborowo od dnia 21 stycznia 2016 r. do 15 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pok. nr 13 w godzinach od 7:30 do 15:30.

     Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 15 lutego 2016 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach (sala konferencyjna), Plac Wolności 13/15.

     Zgodnie z art.11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Stawisk,18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15, pok.nr.10 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 marca 2016 r.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 14 sty 2016 09:31
Data opublikowania: piątek, 15 sty 2016 13:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 14:28
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2267 razy