BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XX/65/15 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 grudnia 2015 roku
w sprawie: przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stawiski na lata 2015-2020.

     Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 6 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) uchwala, się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i wdraża do realizacji „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stawiski na lata 2015-2020” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 7 sty 2016 12:31
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1773 razy