BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konsultacji w sprawie projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020

Stawiski, dnia 11 stycznia 2016 roku

ORG.7011.3.2015

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI
w sprawie projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020

     W związku z §6 uchwały nr XXVII/128/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 sierpnia 2012 roku, Burmistrz Stawisk informuje o wynikach konsultacji projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020:

1) Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach: 16-21 grudnia 2015 r. w formie:

  • zamieszczenia projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski (www.bip.stawiski.pl),
  • wyłożenia do publicznego wglądu projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, sekretariat, I piętro,
  • wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji za pośrednictwem formularza konsultacji dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski (www.bip.stawiski.pl) oraz w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, sekretariat, I piętro w terminie do dnia 21.12.2015r.

2) Konsultacje zostały przeprowadzone w oparciu o uchwałę Nr XXVII/128/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stawiski oraz Zarządzenie nr 71.2015 Burmistrza Stawisk z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020.

3) Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli Mieszkańcy Gminy Stawiski.

4) Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Planu oraz formularzem konsultacji zamieszczone zostało w terminie 16-21 grudnia 2015r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

5) W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i opinie do przedmiotowego Planu.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: wtorek, 12 sty 2016 13:02
Data opublikowania: wtorek, 12 sty 2016 13:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 14:28
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2055 razy