BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXI/77/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 22 stycznia 2016 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie części nieruchomości – działki (ok. 120m2), oznaczonej numerem ewidencyjnym 1026/1 o powierzchni 0,2257ha, położonej w Stawiskach, po wydzieleniu tej działki zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży LM1L/00026998/0.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Emil Karwowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 26 sty 2016 12:05
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1497 razy