BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 09 sierpnia 2016

Wiadomości

Okresowa ocena jakości wody dla Wodociągu w Stawiskach (data pobrania próbki: 05.07.2016)

Dodanie nowej wiadomości: Okresowa ocena jakości wody dla Wodociągu w Stawiskach (data pobrania próbki: 05.07.2016) - [Wszystkie zmiany]

Okresowa ocena jakości wody dla Wodociągu w Karwowie (data pobrania próbki: 05.07.2016)

Dodanie nowej wiadomości: Okresowa ocena jakości wody dla Wodociągu w Karwowie (data pobrania próbki: 05.07.2016) - [Wszystkie zmiany]

Okresowa ocena jakości wody dla Wodociągu w Sokołach (data pobrania próbki: 29.06.2016, 05.07.2016, 11.07.2016)

Dodanie nowej wiadomości: Okresowa ocena jakości wody dla Wodociągu w Sokołach (data pobrania próbki: 29.06.2016, 05.07.2016, 11.07.2016) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 sierpnia 2016

Wiadomości

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 sierpnia 2016

Wiadomości

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Stawisk - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 sierpnia 2016

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 sierpnia 2016

Wiadomości

Okresowe oceny jakości wody dla Wodociągu w Stawiskach

Dodanie nowej wiadomości: Okresowa ocena jakości wody dla Wodociągu w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Okresowe oceny jakości wody dla Wodociągu w Karwowie

Dodanie nowej wiadomości: Okresowa ocena jakości wody dla Wodociągu w Karwowie - [Wszystkie zmiany]

Okresowe oceny jakości wody dla Wodociągu w Sokołach

Dodanie nowej wiadomości: Okresowa ocena jakości wody dla Wodociągu w Sokołach - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg na "Zakup imiennych biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów do/z placówek oświatowych na terenie gminy Stawiski w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018" - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony

Dodanie numeru ogłoszenia. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 sierpnia 2016

Wiadomości

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (26 sierpnia 2016)

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (26 sierpnia 2016) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 sierpnia 2016

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Edycja wiadomości Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Stawiski - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Wiadomości

INFORMACJA z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

INFOMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: INFOMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 sierpnia 2016

Wiadomości

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 sierpnia 2016

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Dane podstawowe - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach (02 września 2016)

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach (02 września 2016) - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian