BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego

Stawiski, dnia 10 sierpnia 2016r.

GN.6840.3.2016

Burmistrz Stawisk
informuje

że w dniu 02 sierpnia 2016r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Lisach, oznaczonej numerem geodezyjnym 12 o pow. 0,2300ha, rodzaj użytków – N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00026732/8, stanowiącej własność Gminy Stawiski.

Do przetargu dopuszczono trzech uczestników.

Niedopuszczonych osób nie było.

Cena wywoławcza: 4 500,00 złotych.

Wysokość wadium: 900,00 złotych.

W przetargu osiągnięto najwyższą cenę nett w wysokości: 4 600,00 złotych /słownie: cztery tysiące sześćset złotych/.

Kandydatem na nabywcę nieruchomości została Beata Paszkowska.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: środa, 10 sie 2016 13:20
Data opublikowania: środa, 10 sie 2016 13:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 14:22
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1879 razy