BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów

Stawiski, dnia 30 sierpnia 2016 r.

SGiT.6162.1.2016

 

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych gminy i miasta Stawiski.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 349 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego planu Urządzenia Lasu nie będących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych miasta i gminy Stawiski.

Projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów zostały wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, pok. nr 12, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:45.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu wykonane zostały na zlecenie Starostwa Powiatowego w Kolnie „TAXUS” z Lublina.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: wtorek, 30 sie 2016 15:01
Data opublikowania: wtorek, 30 sie 2016 15:10
Opublikował(a): Joanna Tyszka
Zaakceptował(a): Joanna Tyszka
Artykuł był czytany: 2406 razy